هستی وچیستی (دکتربهجت واحدی)
هستی وچیستی (پخش آبنوش) – انتشارات کلک سیمین

منطق دانش شناسایی جهان و فلسفه زبان شناسایی است که در این کتاب بعد هستی‌شناسی را به‌گونه‌ای که حقیقت تعریف یک مسئله است مورد توجه و بررسی قرار داده و نویسنده توانسته با نشان دادن تاریخچه لزوم پایداری حقیقت و هستی موضوعات کیفیت دار اصالت وجود را تا تفاوت میان ترکیب‌های ذهنی و خارجی به بسط موضوعی بکشاند و شیوه درستی از شناخت تعریف یا شناسایی با گرایش‌هایی مبتنی بر سیر تاریخی و کشف معانی تازه را پیش ببرد. استدلال استقرائی تا اهمیت تعریف‌های کلی را در منطق با رویکردی به هستی و چیستی امر تعریف را در این کتاب به شکلی دانشورانه در جستار به بررسی و شناخت داده های از پیش تعریف شده درباره تعریف را در بر دارد.پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *