گزارش تصویری از بیست و پنجمین نمایشگاه بین الملل الکامپ ۹۸

نمایشگاه الکامپ در عرصه طراحی، ساخت و تولید و پشتیبانی از محصولات، خدمات، محتوا و راهکارهای…

رونمایی و بررسی دفتر شعر زایش ستاره

سخنرانان : شهاب قناطیر – دکتر آریا پورفریاد – خانم اشرف کیایی این دفتر شعر دارای…