عبور از شب (شهلا فرج زاده)

      سراینده در این دفتر درنگ‌هایی خودباوری را در یاس‌های فرهنگی اجتماعی می‌کشاند و…

چشم تر از سپیده (عابدین پاپی)

    عابدین پاپی یکی از شاعران موفق شعر امروز است که در شناختی تجربی‌گرا به…

تُپُق (شهلا فرجزاده)

      ذهنیت‌گرایی در سروده امروز در یک‌وضعیت حیرت‌انگیز به‌خودشناسی تا خودشکوفایی پیش می‌رود و…

چل‌ وارگی چهل چراغ، برای چهل‌سالگی (محمدحسن عبدلی)

برای شناخت از وضعیت اندیشه در میان نسل امروز جریان‌های ادبی فرهنگی را در هنر امروز…

کیمیای نیاز (دنیا خطیبی طالقانی )

کیمیای نیاز (نشر و پخش آبنوش) انسان در جامعه امروزی نیازمند زیستن در جهان معنا و…

تکثیر کلمات در باد (حسرت محمودآبادی )

تکثیر کلمات در باد ( نشر وپخش آبنوش) در بررسی جوانب کار زنان سراینده و با…

کوچ سرمه (ابراهیم محبی )

کوچ سرمه (نشر و پخش آبنوش) در سروده شناسی این دفتر باید این گونه چکامه بار…

زایش ستاره (اشرف کیایی )

زایش ستاره ( نشرو پخش آبنوش) در جریان شناسی سروده امروز ما با کارکردهای مهم زبان…

هستی وچیستی (دکتربهجت واحدی)

هستی وچیستی (پخش آبنوش) – انتشارات کلک سیمین منطق دانش شناسایی جهان و فلسفه زبان شناسایی…

دید وبازدید(جلال آل احمد)

دید و بازدید ( نشرآبنوش ) در داستان دید و بازدید نویسنده در گردش زاویه‌ی دید…