مجموعه اشعار محمدالماغوط(دکتراسداله معظمی گودرزی)

مجموعه اشعار محمدالماغوط/ ترجمه سید سعیدخجسته نام، اعظم(سماهر) صادقیان نژاد/ انتشارات کلک سیمین ۱۳۹۴ شعرامروز سوریه…

دفترعشق (نزار قبانی)

دفترعشق/ نویسنده نزار قبانی/ مترجم غلامرضا تمیمی/ انتشارات کلک سیمین ۱۳۸۸ نزار قبانی را شاعر عشق…