خودکار های خودنویس (عابدین پاپی)

      این مجموعه داستان در درنگ‌های مدرن بر ساحت معنا که روایت‌های کوتاه بلند…

دید وبازدید(جلال آل احمد)

دید و بازدید ( نشرآبنوش ) در داستان دید و بازدید نویسنده در گردش زاویه‌ی دید…

از رنجی که میبریم(جلال آل احمد)

ازرنجی که میبریم ( نشر آبنوش) جهان داستان‌های آل احمد سراسر اجتماعیات در پیوندی با مناسبت‌های…

سه تار(جلال آل احمد)

سه تار ( نشرآبنوش ) مجموعه داستان سه تار شکل‌گیری ذهنیت انتقادی نویسنده و جامعه خود…

زن زیادی(جلال آل احمد)

زن زیادی ( نشر آبنوش ) در این مجموعه نگاه کلی آل احمد به زن و…

مدیر مدرسه (جلال آل احمد)

مدیر مدرسه ( نشر آبنوش) در داستان بلند مدیر مدرسه  چندوچون جامعه آموزشی را می‌بینیم که…

گیتی (جاوید یعقوبی)

رمان گیتی/ جاوید یعقوبی/انتشارات کلک سیمین /تهران، ۱۳۹۳ رمان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اندیشه‌ی آدم امروز…

زنده به گور، سگ ولگرد، سه قطره خون (صادق هدایت)

زنده به گور این کتاب دربردارنده داستان های نخستین هدایت است که در سال های نخست…

بوف کور (صادق هدایت)

بوف کور رمان کوتاه بوف کور یکی از مهمترین کتاب های ادبیات داستانی در سده نخست…

سایه روشن (صادق هدایت)

مجموعه داستان سایه روشن پس از کتاب های زنده به گور و سه قطره خون کتاب…