چشم تر از سپیده (عابدین پاپی)

    عابدین پاپی یکی از شاعران موفق شعر امروز است که در شناختی تجربی‌گرا به…

خودکار های خودنویس (عابدین پاپی)

      این مجموعه داستان در درنگ‌های مدرن بر ساحت معنا که روایت‌های کوتاه بلند…

تُپُق (شهلا فرجزاده)

      ذهنیت‌گرایی در سروده امروز در یک‌وضعیت حیرت‌انگیز به‌خودشناسی تا خودشکوفایی پیش می‌رود و…

غبار پیر (شهلا فرج زاده)

هلا     او اندیشی معرفت‌شناسی جان است که در این دفتر عشق و رنج انسان…

چل‌ وارگی چهل چراغ، برای چهل‌سالگی (محمدحسن عبدلی)

برای شناخت از وضعیت اندیشه در میان نسل امروز جریان‌های ادبی فرهنگی را در هنر امروز…

دید وبازدید(جلال آل احمد)

دید و بازدید ( نشرآبنوش ) در داستان دید و بازدید نویسنده در گردش زاویه‌ی دید…

از رنجی که میبریم(جلال آل احمد)

ازرنجی که میبریم ( نشر آبنوش) جهان داستان‌های آل احمد سراسر اجتماعیات در پیوندی با مناسبت‌های…

سه تار(جلال آل احمد)

سه تار ( نشرآبنوش ) مجموعه داستان سه تار شکل‌گیری ذهنیت انتقادی نویسنده و جامعه خود…

زن زیادی(جلال آل احمد)

زن زیادی ( نشر آبنوش ) در این مجموعه نگاه کلی آل احمد به زن و…

مدیر مدرسه (جلال آل احمد)

مدیر مدرسه ( نشر آبنوش) در داستان بلند مدیر مدرسه  چندوچون جامعه آموزشی را می‌بینیم که…