گلشن معانی (شیخ محمدخان کازرونی,دکتر فاطمه کوپا)

گلشن معانی ( پخش آبنوش ) گلشن معانی در بردارنده سروده‌های شیخ محمدخان کازرونی است متخلص…

هنجار سخن(دکترمحمدتقی گودرزی )

هنجار سخن/ محمدتقی گودرزی/انتشارات کلک سیمین /تهران، ۱۳۸۷ درس‌نامه‌های دانشگاهی امروز به‌وسیله‌ی نسل دانش‌آموخته‌ی امروز دستاورد…

سال ها باید…(محمدرضا زمانی‌دَرمَزاری)

سال‌ها باید/ محمد زمانی در مزاری/انتشارات کلک سیمین کلک سیمین /تهران، ۱۳۸۹ پاسداشت بزرگان فرهنگ امروز…

شمس جان مثنوی معنوی(مهناز پامناری)

شمس جان در مثنوی معنوی/ مهناز پامناری/ انتشارات کلک سیمین / تهران، ۱۳۹۲ جهان عرفان جهان…

بهمن نامه ایرانشاه (نجمیه کریمی)

بهمن نامه‌ی ایران شاه/ نجمیه کریمی/ انتشارات کلک سیمین / تهران، ۱۳۹۳ ادبیات تطبیقی پلی است…

سیمرغ خیال(دکترمحمدتقی گودرزی)

 سیمرغ خیال/ محمدتقی گودرزی/ انتشارات کلک سیمین /تهران، ۱۳۸۷ سیمرغ خیال یکی از کتاب‌های مهم دانشگاهی…

مرغ اسیر(ابوبکر شبلی)

مرغ اسیر/دکتر فرشته آهنگری/ انتشارات کلک سیمین تهران، ۱۳۸۸ در ادبیات عرفانی ما تذکره‌نویسی خود بخشی…