تکثیر کلمات در باد (حسرت محمودآبادی )

تکثیر کلمات در باد ( نشر وپخش آبنوش) در بررسی جوانب کار زنان سراینده و با…

کوچ سرمه (ابراهیم محبی )

کوچ سرمه (نشر و پخش آبنوش) در سروده شناسی این دفتر باید این گونه چکامه بار…

زایش ستاره (اشرف کیایی )

زایش ستاره ( نشرو پخش آبنوش) در جریان شناسی سروده امروز ما با کارکردهای مهم زبان…

آئین پژوهش در زبان و ادبیات

آئین پژوهش در زبان و ادبیات با رویکرد به منظرهای شش‌دهگانه ( پخش آبنوش) فرآیند انجام…

هستی وچیستی (دکتربهجت واحدی)

هستی وچیستی (پخش آبنوش) – انتشارات کلک سیمین منطق دانش شناسایی جهان و فلسفه زبان شناسایی…

دید وبازدید(جلال آل احمد)

دید و بازدید ( نشرآبنوش ) در داستان دید و بازدید نویسنده در گردش زاویه‌ی دید…

از رنجی که میبریم(جلال آل احمد)

ازرنجی که میبریم ( نشر آبنوش) جهان داستان‌های آل احمد سراسر اجتماعیات در پیوندی با مناسبت‌های…

سه تار(جلال آل احمد)

سه تار ( نشرآبنوش ) مجموعه داستان سه تار شکل‌گیری ذهنیت انتقادی نویسنده و جامعه خود…

زن زیادی(جلال آل احمد)

زن زیادی ( نشر آبنوش ) در این مجموعه نگاه کلی آل احمد به زن و…

مدیر مدرسه (جلال آل احمد)

مدیر مدرسه ( نشر آبنوش) در داستان بلند مدیر مدرسه  چندوچون جامعه آموزشی را می‌بینیم که…