شیرین و فردا (شیرین شکری )

دفتر شیرین و فردا دفتر شعرهای نو شاعر شیرین شکری است که این شاعر در یک…

مرغ اسیر(ابوبکر شبلی)

مرغ اسیر/دکتر فرشته آهنگری/ انتشارات کلک سیمین تهران، ۱۳۸۸ در ادبیات عرفانی ما تذکره‌نویسی خود بخشی…

زنده به گور، سگ ولگرد، سه قطره خون (صادق هدایت)

زنده به گور این کتاب دربردارنده داستان های نخستین هدایت است که در سال های نخست…

بوف کور (صادق هدایت)

بوف کور رمان کوتاه بوف کور یکی از مهمترین کتاب های ادبیات داستانی در سده نخست…

سایه روشن (صادق هدایت)

مجموعه داستان سایه روشن پس از کتاب های زنده به گور و سه قطره خون کتاب…

علویه خانم (صادق هدایت)

علویه خانم در داستان علویه خانم ما به زندگی مردمی می رسیم که روبه دگردیسی های…

عطر غربت (مسعود قدیم فلاح)

عطر غربت مسعود قدیم فلاح تهران، کلک سیمین،۱۳۸۸ رمان یکی از مهم ترین دستاورد های ادبی،…

پشه (فرهاد مستوفی مآب)

پشه -فرهاد مستوفی مآب – تهران، انتشارات کلک سیمین رمان پایه و اساس جهان نشانه ها…

مُطاق مشایخ (دکتر مصطفی گرجی)

مُطاق مشایخ – دکتر مصطفی گرجی تهران، انتشارات کلک سیمین، ۱۳۸۸ عرفان یکی از نمودهای اندیشه…