رونمایی و بررسی دفتر شعر زایش ستاره

سخنرانان : شهاب قناطیر – دکتر آریا پورفریاد – خانم اشرف کیایی این دفتر شعر دارای…

چل‌ وارگی چهل چراغ، برای چهل‌سالگی (محمدحسن عبدلی)

برای شناخت از وضعیت اندیشه در میان نسل امروز جریان‌های ادبی فرهنگی را در هنر امروز…

کیمیای نیاز (دنیا خطیبی طالقانی )

کیمیای نیاز (نشر و پخش آبنوش) انسان در جامعه امروزی نیازمند زیستن در جهان معنا و…

تکثیر کلمات در باد (حسرت محمودآبادی )

تکثیر کلمات در باد ( نشر وپخش آبنوش) در بررسی جوانب کار زنان سراینده و با…

کوچ سرمه (ابراهیم محبی )

کوچ سرمه (نشر و پخش آبنوش) در سروده شناسی این دفتر باید این گونه چکامه بار…

زایش ستاره (اشرف کیایی )

زایش ستاره ( نشرو پخش آبنوش) در جریان شناسی سروده امروز ما با کارکردهای مهم زبان…

آئین پژوهش در زبان و ادبیات

آئین پژوهش در زبان و ادبیات با رویکرد به منظرهای شش‌دهگانه ( پخش آبنوش) فرآیند انجام…

هستی وچیستی (دکتربهجت واحدی)

هستی وچیستی (پخش آبنوش) – انتشارات کلک سیمین منطق دانش شناسایی جهان و فلسفه زبان شناسایی…

دید وبازدید(جلال آل احمد)

دید و بازدید ( نشرآبنوش ) در داستان دید و بازدید نویسنده در گردش زاویه‌ی دید…

از رنجی که میبریم(جلال آل احمد)

ازرنجی که میبریم ( نشر آبنوش) جهان داستان‌های آل احمد سراسر اجتماعیات در پیوندی با مناسبت‌های…