عبور از شب (شهلا فرج زاده)

      سراینده در این دفتر درنگ‌هایی خودباوری را در یاس‌های فرهنگی اجتماعی می‌کشاند و…

غبار پیر (شهلا فرج زاده)

هلا     او اندیشی معرفت‌شناسی جان است که در این دفتر عشق و رنج انسان…

چل‌ وارگی چهل چراغ، برای چهل‌سالگی (محمدحسن عبدلی)

برای شناخت از وضعیت اندیشه در میان نسل امروز جریان‌های ادبی فرهنگی را در هنر امروز…

کیمیای نیاز (دنیا خطیبی طالقانی )

کیمیای نیاز (نشر و پخش آبنوش) انسان در جامعه امروزی نیازمند زیستن در جهان معنا و…

تکثیر کلمات در باد (حسرت محمودآبادی )

تکثیر کلمات در باد ( نشر وپخش آبنوش) در بررسی جوانب کار زنان سراینده و با…

کوچ سرمه (ابراهیم محبی )

کوچ سرمه (نشر و پخش آبنوش) در سروده شناسی این دفتر باید این گونه چکامه بار…

زایش ستاره (اشرف کیایی )

زایش ستاره ( نشرو پخش آبنوش) در جریان شناسی سروده امروز ما با کارکردهای مهم زبان…

با تو از تا جهان دگر از (آلا شریفیان)

ترجمه شعر بخشی از ادبیات مکتوب جهان است که پیوند دو جهان را در شکل‌گیری و…

ژکوندتر از لبخند(آلا شریفیان)

این دفتر یکی از دفترهای مهم شعر نو است که دردهه نود به چاپ رسید و…

پیراهنی در پرواز (آزیتا نژاد محمدی)

در کارنامه شعر فارسی کوته سرایی یکی از مهم‌ترین جریان‌های معرفت‌شناسی ادبیات ماست و هرچه ما…